Brandoni by Pettinaroli

Brandoni by Pettinaroli dækker over et stort udvalg af industriventiler

Brandonis begyndelse

Brødrene Gian Renzo og Pier Franco Brandoni stiftede i 1961 ”Fratelli Brandoni”. Formålet var at producere ventiler til den industrielle sektor.

Brandoni ligger i Norditaliens Romagnano Sesia provins (under Novarra). Her er en lang tradition for produktion af ventiler i metal. Mange af verdens førende producenter, herunder Fratelli Pettinaroli, har deres hovedsæde her. Brandoni har sidenhen udvidet deres produktion med fabrikker; både i Spanien (2004) og i Kina (2006), hvor der er stor tradition for produktion af ventiler i stål.

I dag, så mange år senere, fremstår Brandoni som en moderne producent med state-of-the-art produktionsfaciliteter og med en miljøvenlig profil, hvor målet især er at blive selvforsynende med energi og samtidig reducere brugen af plastik i både produktionen og i emballeringen af produkterne.

Ventiler til industrien

Brandoni arbejder inden for følgende 7 produktområder:

  1. Afspærringsventiler
  2. Reguleringsventiler
  3. Filtre
  4. Rørsamlinger
  5. Kontraventiler
  6. Trykreduktionsventiler
  7. Magnetventiler

Med dette sortiment koncentrerer Brandoni sig stort set udelukkende om den industrielle sektor.

Brandoni by Pettinaroli

Familien Brandoni og Familien Pettinaroli har kendt hinanden igennem mange år. Dels fordi vi færdes i de samme branchekredse og dels fordi vi næsten er naboer. Vi har arbejdet sammen i mange lande gennem en længere periode, da vores to produktprogrammer kun har meget få overlap. Derfor er det et perfekt match set under ét.

Samarbejdet i Nordeuropa under Pettinaroli A/S har været flere år undervejs, hvor vi har benyttet tiden til at kikke på markedsmulighederne og de organisatoriske synergier.

Derfor faldt det os naturligt at formalisere samarbejdet og udnytte de fælles styrker, vi sammen besidder.

Brandoni og Pettinaroli er fortsat to separate brands. Men vi udnytter det stærke sortiment, vi tilsammen råder over.

Samlet kan vi nu tilbyde et af markedets stærkeste sortimenter indenfor ventiler til den traditionelle VVS-branche, kommercielt byggeri og industri. Vi arbejder hovedsageligt i messing, støbejern og stål og dækker dermed de fleste anvendelsesområder.