Få svar på de oftest stillede spørgsmål ang. dit Pettinaroli gulvvarme og kuglehaner. Finder du ikke svar på netop dit spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os!

Du kan med fordel også se vores instruktionsvideoer på vores Youtube-kanal>>

FAQ – Alpha

Hvordan forbinder man pumpen til styreboksen?

Montér lus (sort) fra L til 1
Pumpe: Fase (brun) til 2
Pumpe: Neutral (blå) til N
Pumpe: Jord (grøn)

Altech V4: Hvordan forbinder man pumpen til styreboksen?

Hvordan koder man en rumtermostat på styreboksen?

1. Hold Pairing inde, indtil LED’en Pairing blinker langsomt.
2. Tryk kort på Pairing for at vælge en zone. Den valgte zone blinker hurtigt. Tryk evt. flere gange for at flytte til den ønskede zone.
3. Tryk kort på Clear for at bekræfte valg af zone. LED’en over den valgte zone lyser nu konstant.
4. Hold Pairing inde, indtil LED’en Pairing blinker hurtigt.
5. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap og displayet viser ”PAI join”.
6. Tryk kort på Pairing for at bekræfte parringen. Displayet på rumtermostaten viser ”PAI done”.
7. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap for at gå tilbage til normal visning.

Se instruktionsvideo

Hvordan indkoder man en rumtermostat til flere zoner?

1. Hold Pairing inde, indtil LED’en Pairing blinker langsomt.
2. Tryk kort på Pairing for at vælge en zone. Den valgte zone blinker hurtigt. Tryk evt. flere gange for at flytte til den ønskede zone.
3. Tryk kort på Clear for at bekræfte valg af zonen. LED’en over den valgte zone lyser nu konstant.
4. Tryk kort på Pairing for at skifte til den næste zone, der skal parres med samme rumtermostat. Den valgte zone blinker hurtigt.
5. Tryk kort på Clear for at bekræfte valg af zonen til parring. LED’en over den valgte zone lyser nu konstant.
6. Gentag step 4 og 5, indtil alle de ønskede zoner lyser.
7. Hold nu Pairing inde, indtil LED’en Pairing blinker hurtigt.
8. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap og displayet viser ”PAI join”.
9. Tryk kort på Pairing for at bekræfte parringen. Displayet på rumtermostaten viser ”PAI done”.
10. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap for at gå tilbage til normal visning.

Se instruktionsvideo

Hvordan indkoder man en rumtermostat, som allerede er kodet til anden zone?

1. Hold Pairing inde, indtil LED’en Pairing blinker langsomt.
2. Tryk kort på Pairing for at vælge en zone. Den valgte zone blinker hurtigt. Tryk evt. flere gange for at flytte til den ønskede zone.
3. Tryk kort på Clear for at bekræfte valg af zonen. LED’en over den valgte zone lyser nu konstant.
4. Hold Pairing inde, indtil LED’en Pairing blinker hurtigt.
5. Hold rumtermostatens drejeknap inde, indtil displayet viser ”SET pair”.
6. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap og displayet viser ”PAI join”.
7. Tryk kort på Pairing for at bekræfte parringen. Displayet på rumtermostaten viser nu ”PAI done”.
8. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap for at gå tilbage til normal visning.

Se instruktionsvideo

Hvordan tjekker man, hvilken zone/hvilke zoner, rumtermostaten er kodet til?

1. Skru helt op eller ned for temperaturen på rumtermostaten.
2. Tryk kort på rumtermostatens drejeknap.
3. Zonen/zonerne, som rumtermostaten er kodet til, vil nu enten tænde eller slukke på styreboksen.

Se instruktionsvideo

Hvordan nulstiller man rumtermostaten?

1. Hold drejeknappen på rumtermostaten inde, indtil displayet viser ”SET pair”
2. Drej knappen én gang til højre, indtil displayet viser ”RES pair”
3. Tryk kort på drejeknappen og displayet viser nu ”RES no”
4. Drej knappen én gang til højre, indtil displayet viser ”RES yes”
5. Hold drejeknappen inde, indtil displayet viser ”RES run”
6. Rumtermostaten er nulstillet og kan nu kodet på styreboksen igen.

Se instruktionsvideo

Hvordan nulstiller man styreboksen?

1. Hold Pairing og Clear inde samtidigt, indtil LED’en Power/Error blinker langsomt rødt. Slip de to knapper.
2. Hold Pairing og Clear inde igen, indtil LED’en Power/Error nu blinker hurtigt rødt. Slip de to knapper.
3. Herefter nulstilles styreboksen og alle tilknyttede rumtermostater og opstartsproceduren på styreboksen (FirstOpen) gennemløbes på ny.

Se instruktionsvideo

Hvor mange telestater kan tilkobles styreboksen?

På 6-zoners styreboksen er der plads til 10 telestater, mens der på 10-zoners styreboksen er plads til 14 telestater.

Zone 3, 4, 7 og 8 er dobbeltzoner, mens de resterende er enkeltzoner.Altech V4 gulvvarme: Hvor mange telestater kan tilkobles styreboksen?

Hvad betyder det, når dioden i styreboksen blinker?

Forbindelsen til rumtermostaten er tabt, og den kører nu frostsikringsmode og sender varme ud 4 gange i timen. Det kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at skifte batterierne i rumtermostaten.

Hvad sker der med gulvvarmesystemet ved strømsvigt?

Ved strømsvigt fastholdes de programmerede data i styreboksen.

Gateway til Alpha systemet

Få hjælp til at koble Gatewayen til Alpha gulvvarmesystemet, så du har adgang til systemet med din mobil.

Se instruktionsvideoer

FAQ – COMFORT IP

Har du spørgsmål til dit Pettinaroli gulvvarme, så er svaret måske her nedenfor?

Softwaren til styringen til Pettinaroli Comfort IP er udviklet i samarbejde med EQ-3 GmbH, Tyskland, og er kompatibel med deres Homematic IP produktserie. De to produktserier anvender derfor en fælles app til IOS og Android og denne hedder blot ”Homematic IP”. Du skal således hente app’en Homematic IP i AppStore eller i Google Play og anvende denne til styring af Pettinaroli Comfort IP. Vi gør opmærksom på, at kontaktoplysningerne i app’en ikke gælder Pettinaroli Comfort IP. Hotline support til COMFORT IP produkter ydes alene af Pettinaroli A/S.

Hvordan forbinder man strøm og pumpe start/stop?

Klemme 1 og 2 er jordklemmer (én til strøm og én til evt. pumpe) Klemme 3 – NUL fra strøm Klemme 4 – FASE fra strøm Pumpe start/stop: Zone 1 på styreboksen kan bruges til pumpestyring eller en telestat. Man kan lave om på dette efter behov. Zone 1 er forindstillet til at styre en telestat

Hvordan indstiller man pumpe start/stop?

Indstilling af drift fra telestat til pumpe start/stop: OBS. Uden at vælge zone 1.

 1. HOLD SELECT nede til zone 1 blinker (hurtigt grønt)
 2. Slip så knappen kort og tryk den ned igen, indtil den stopper med at blinke.

Zone 1 er nu sat til pumpestyring. Se instruktionsvideo her Man kan altid se, hvad zone 1 er indstillet til ved at holde SELECT nede. – Hurtigt blink = Telestat – Langsomt blink = Pumpe start/stop

Hvordan forbinder man en rumtermostat til COMFORT IP-styringen?

En rumtermostat kan kodes på flere zoner efter behov, men man kan ikke kode to rumtermostater på samme zone.

 1. På styreboksen: KORTE tryk på SELECT for at vælge zone, zonen lyser konstant GRØN. (eks. 3 korte tryk for at komme hen på zone 3) HOLD SYSTEM inde til den blinker ORANGE.
 2. På rumtermostaten HOLD nu SYSTEM inde til den lyser GRØN eller RØD.

Grønt = Forbindelse. (korrekt indkodning af rumtermostat) Rødt = Forbindelse mislykket

Se instruktionsvideo her: Programmering af rumtermostater – COMFORT IP

En mislykket forbindelse kan skyldes to ting:

 1. Man står for tæt på styreboksen med rumføleren (gerne en halv meters afstand)
 2. Rumføleren har en eksisterende forbindelse (skal nulstilles)

Se instruktionsvideo her:

Nulstilling af digital rumtermostat – COMFORT IP

Nulstilling af analog rumtermostat – COMFORT IP

Hvor mange telestater/gulvvarmekredse kan tilkobles en COMFORT IP styring?

6 zoner styring (EC-42010-06) 10 zoner styring (EC-42010-10)
Telestater Zone Telestater Zone
1 1 1 1
2 2 2 2
1 3 1 3
2 4 2 4
1 5 1 5
2 6 2 6
1 7
2 8
1 9
2 10

Diode i styreboksen blinker?

Forbindelsen til rumtermostaten er tabt, og den kører nu frostsikringsmode og sender varme ud 4 gange i timen. Afhjælpes ved at skifte batteri.

Hvad sker der med et COMFORT IP gulvvarmesystem ved strømsvigt?

Ved strømsvigt fastholdes de programmerede data i styreboksen.

Hvor hurtigt reagerer et gulvvarmesystem?

Reaktionstiden på et gulvvarmesystem kan være flere timer – helt op til halve døgn. F.eks. hvis et betongulv skal varmes op første gang.

Hvor mange rumtermostater kan man koble til COMFORT IP gulvvarmestyringer?

COMFORT IP 6 zoners styring: 6 rumtermostater eller pumpestyring på zone 1 og 5 rumtermostater på de øvrige zoner. COMFORT IP 10 zoners styring: 10 rumtermostater eller pumpestyring på zone 1 og 9 rumtermostater på de øvrige zoner.

Hvor tit kalder en rumtermostat på varme?

hvert 10. minut sender hver enkelt rumtermostat signal til styringen. Er der ikke den ønskede rumtemperatur, kaldes der igen på varme, og dioden lyser i styringsenheden. Styreboksen vil åbne og lukke telestaterne, indtil den indstillede temperatur er opnået.

Nulstilling af COMFORT IP-styring?

Hold SYSTEM knappen inde til den blinker ORANGE. Slip kort SYSTEM knappen og hold den derefter inde til den stopper med at blinke. Styringen er nu nulstillet og kører opstartsprogrammet igennem. Se instruktionsvideo her: Nulstilling af COMFORT IP styreboks HUSK AT NULSTILLE EVT. RUMTERMOSTATER. Se instruktionsvideoer: Nulstilling af digital rumtermostat – COMFORT IP Nulstilling af analog rumtermostat – COMFORT IP

FAQ – 1-kreds styring – COMFORT

Hvordan forbinder man strøm og pumpe start/stop?

Hvordan forbinder man en rumtermostat til 1-kreds styringen?

 1. Hold knappen (RM-bus) til højre på styreboksen nede, indtil knappen blinker
 2. Hold derefter set-knappen på rumtermostaten nede i 10 sek., og dioden vil stoppe med at blinke. Dermed er rumtermostaten parret med styringen.

Se instruktionsvideo her: Parring af rumtermostat til 1-kreds styring

Hvor mange telestater og rumtermostater kan tilkobles en 1-kreds styring?

Max. 2 telestater (2 kredse i samme rum) og 1 rumtermostat

Diode i styreboksen blinker?

Forbindelsen til rumtermostaten er tabt, og den kører nu frostsikringsmode og sender varme ud 4 gange i timen. Afhjælpes ved at skifte batteri.

Har styringen en kølefunktion?

Ja, tilslutningen foretages efter dette el-diagram

Hvad sker der med et gulvvarmesystem ved strømsvigt?

Ved strømsvigt fastholdes de programmerede data i styreboksen.

Hvor hurtigt reagerer et gulvvarmesystem?

Reaktionstiden på et gulvvarmesystem kan være flere timer – helt op til halve døgn. F.eks. hvis et betongulv skal varmes op første gang.

Hvor tit kalder en rumtermostat på varme?

Ca. hvert 10. minut sender hver enkelt rumtermostat signal til styringen. Er der ikke den ønskede rumtemperatur, kaldes der igen på varme, og dioden lyser i styringsenheden. Styreboksen vil åbne og lukke telestaterne, indtil den indstillede temperatur er opnået.

Hvorledes nulstilles en 1-kreds styring i COMFORT:NET serien?

 1. Hold højre knap på styreboksen inde (RM-bus)
 2. Diode 1 vil begynde at blinke. Slip knappen og tryk kort indtil dioden lyser konstant.
 3. Nu holdes knappen (RM-bus) på styreboksen inde, og begge dioder vil lyse og lave et lille ”lysshow”. Til sidst vil begge dioder i boksen slukke. Først nu skal knappen slippes igen. Styreboksen er nu ”nulstillet” og klar til at kode en ny rumtermostat ind.

Se instruktionsvideo her: Nulstilling af 1-kreds styring

FAQ – MINISHUNT 1 kreds

Hvor mange m2 kan en MINISHUNT klare at varme op?

Vi anbefaler at anvende en MINISHUNT op til max. 35m2

FAQ – KVIKSHUNT 2-12 kredse

Kan flowet reguleres på dette fordelersystem?

Man kan ikke regulere flowet på en KVIKSHUNT, da denne shunt ikke er udstyret med forindstilling. Derfor SKAL der anvendes et selvmodulerende styresystem, som f.eks. COMFORT, COMFORT:NET. Hvis et modulerende system ikke anvendes, udskift da returventilen til ventil 073RP (vvs-nr. 04 6899 022), så shunten kan forindstilles. Læs mere om, hvorfor KVIKSHUNTEN ikke kræver indregulering

Hvorledes indstilles UPM3-pumpen, som KVIKSHUNTEN er forsynet med?

UPM3-pumpen er forsynet med en trykknap-indstilling og 5 LED indikatorlamper. På pumpeindstillingen vælges indstillingen Cp2 ved konstant tryk. Den er indikeret med 1 grøn og 2 gule LED indikatorlamper. Ved særligt store anlæg eller særligt lange varmeslanger, vælges indstillingen Cp3. Denne indstilling er indikeret med 1 grøn og 3 gule LED indikatorlamper.

Melder pumpen fejlkoden første diode rød og sidste diode gul? Så er møllehjulet blokeret. Se, hvordan du løsner hjulet her>>

Hvor lange må slangerne være pr. kreds?

Som tommelfingerregel må slangerne  pr. kreds have flg. max. længde, ud fra rørets dim.: 20 mm slange – max. 120 mtr. slange 17 mm slange – max. 100 mtr. slange 16 mm slange – max. 80 mtr. slange 12 mm slange – max. 70 mtr. slange

FAQ – KUGLEHANER

Er der noget vedligehold ved en kuglehane?

Umiddelbart er der ikke noget vedligehold ved en kuglehane, men det anbefales dog at følge den produktinformation, som er leveret sammen med produktet.

Skal Pettinaroli ventiler smørres inden brug?

Som udgangspunkt skal Pettinaroli kuglehaner/ventiler ikke smørres. DOG er nogle forskruninger og ventiler forsynet med en form for teflonbelægning på gevindet. Dette bør smørres inden sammenskruning for at undgå lækager på sigt. smørrekande     Til gevind efter ISO 7 eller ISO 228. Gevindene skal være rengjort og velholdt. Tilføj gevind-pak-materiale, for at opnå tæthed og gevindsamling. Ved adskillelse og gensamling tilføj nyt gevind-pak-materiale. Anvend syrefri olie eller silikonespray.

FAQ – 4-, 8- og 12-kreds GV-styringer – COMFORT:NET

Hvordan forbinder man rumtermostaten til styringen i COMFORT:NET serien for både 24V og 230V?

 1. Hold knappen (RM-bus) til højre på styreboksen nede, indtil 1. zone blinker.
 2. Hold derefter set-knappen på rumtermostaten nede i 10 sek., og dioden vil stoppe med at blinke. Dermed er rumtermostaten parret med styringen
 3. Efterfølgende rumtermostater: hold RM-bussen nede til 1. zone blinker, slip knappen og derefter et hurtigt tryk på knappen, og den skifter til næste zone. Det er den blinkende zone, rumtermostaten parres med
 4. OBS: Der skal ALTID kodes en rumtermostat til 1. zone

Se instruktionsvideo her: Parring af rumtermostat (24V og 230V)

Hvor mange telestater og rumtermostater kan tilkobles til styringerne?

4-kreds styring: max. 6 telestater og 4 rumtermostater 8-kreds styring: max. 12 telestater og 8 rumtermostater 12-kreds styring: max. 18 telestater og 12 rumtermostater

Hvor tit kalder en rumtermostat på varme?

Ca. hvert 10. minut sender hver enkelt rumtermostat signal til styringen. Er der ikke den ønskede rumtemperatur, kaldes der igen på varme, og dioden lyser i styringsenheden. Styreboksen vil åbne og lukke telestaterne, indtil den indstillede temperatur er opnået.

Kan man kontrollere, hvilken kreds den enkelte rumtermostat er programmeret til?

Analog rumtermostat: ja; tag drejeskiven af rumtermostaten, et kort tryk på set-knappen, og pågældende diode tænder/slukker. Digital rumtermostat: ja; hold drejeskiven på rumtermostaten inde, indtil der står ”SET” i displayet på rumtermostaten, og pågældende diode tænder/slukker på styreboksen.

Diode i styreboksen blinker?

Forbindelsen til rumtermostaten er tabt, og den kører nu frostsikringsmode og sender varme ud 4 gange i timen. Afhjælpes ved at skifte batteri.

Har styringen en kølefunktion?

Ja; tilslutningen foretages efter dette el-diagram

Hvad sker der med et gulvvarmesystem ved strømsvigt?

Ved strømsvigt fastholdes de programmerede data i styreboksen.

Hvor hurtigt reagerer et gulvvarmesystem?

Reaktionstiden på et gulvvarmesystem kan være flere timer – helt op til halve døgn. F.eks. hvis et betongulv skal varmes op første gang.

Kan flere styringer sammenkobles?

Ja, op til 6 styreenheder kan sammenkobles (se vejledning af sammenkobling)

Kan jeg slukke mit gulvvarmesystem om sommeren?

Sluk ikke systemet om sommeren, idet der køres et automatisk motioneringsprogram af ventiler og pumpe hver 14. dag.

Hvorledes nulstilles en styreboks i COMFORT-serien?

 1. Hold højre knap på styreboksen inde (RM-bus)
 2. Diode 1 vil begynde at blinke. Slip knappen og tryk indtil dioden lyser konstant.
 3. Nu holdes knappen (RM-bus) på styreboksen inde, og flere dioder vil lyse og lave et lille ”lysshow”. Til sidst vil begge dioder i boksen slukke. Først nu skal knappen slippes igen. Styreboksen er nu ”nulstillet” og klar til at kode nye rumtermostater ind.

Se instruktionsvideo her: Nulstilling af COMFORT:NET styreboks

Er en styring i COMFORT-serien selvmodulerende?

Ja

Hvorledes kobles COMFORT:NET til internettet?

FAQ – Digital rumtermostat i COMFORT:NET-serien

Hvorledes programmeres en rumtermostat på styreboksen?

 1. Hold knappen (RM-bus) til højre på styringen nede indtil 1. zone blinker.
 2. Hold derefter set-knappen på rumtermostaten nede i 10 sek., og dioden vil stoppe med at blinke. Dermed er rumtermostaten parret med styringen
 3. Efterfølgende rumtermostater: hold RM-bussen nede til 1. zone blinker. Slip knappen og derefter et hurtigt tryk på knappen, og den skifter til næste zone. Det er den blinkende zone, rumtermostaten parres med.
 4. OBS: Der skal ALTID kodes en rumtermostat til 1. zone

VIDEO – 1-kreds styring VIDEO – 4-, 8- og 12-kreds styring

Hvorledes kan man tjekke signalforholdene mellem styreboks og rumtermostat i COMFORT:NET serien?

 1. Tryk kort på rumtermostatens runde knap, og der vil dukke et tandhjul op i venstre, øverste hjørne.
 2. Drej knappen mod højre, så der kommer to små tandhul op. Tryk kort på knappen, drej herefter mod højre, indtil ”rF” dukker op i displayet.
 3. Tryk på knappen, og et tal mellem 090 og 000 vil dukke op.
 4. >030 = Signal OK // <030 = montér antenne.
 5. Tryk på den runde knap for at komme tilbage til udgangspunktet

VIDEO – check signalforhold

Hvorledes indstilles uret og datoen i den digitale rumtermostat i COMFORT:NET serien?

 1. Tryk kort på rumtermostatens runde knap, og der vil dukke et tandhjul op i venstre, øverste hjørne.
 2. Drej knappen mod højre, så der kommer to små tandhul op. Tryk kort på knappen, drej herefter mod højre, indtil ”Set timE” dukker op i displayet.
 3. Tryk én gang på knappen. ”JJJJ” vises. Drej knappen, indtil årstallet er korrekt- slut af med et kort tryk.
 4. Nu vises der ”dd mm” – her stilles dato og måned – slut af med et kort tryk.
 5. Nu vises der ”hh mm” – her stilles timer og minutter – slut af med et kort tryk.
 6. Nu vil ”BACK” stå og blinke, indtil den hopper tilbage og viser temperatur igen. Her skal der IKKE kvitteres med et tryk, da man ellers risikerer at skulle starte forfra med indstillingen. OBS: Indstilling af ur foretages kun på 1. rumtermostat, og derefter kopieres det automatisk til de øvrige rumtermostater, som er tilkoblet samme styreboks.

Se instruktionsvideo her: Indstilling af dato og tid

Hvorledes afmeldes en rumtermostat?

En rumtermostat kan kun afmeldes ved at nulstille styringen eller kode en ny rumtermostat ovenpå. VIDEO – nulstilling af 1-kreds styreboks VIDEO – nulstilling af 4-, 8- og 12-kreds styreboks

Hvor ofte skal batterierne i en rumtermostat skiftes?

Batterierne har normalt en levetid på 1 år. Der må ikke anvendes genopladelige batterier.

Hvor tit kalder en rumtermostat på varme?

Ca. hvert 10. minut sender hver enkelt rumtermostat signal til styringen. Er der ikke den ønskede rumtemperatur, kaldes der igen på varme, og dioden lyser i styringsenheden. Styreboksen vil åbne og lukke telestaterne, indtil den indstillede temperatur er opnået.

Hvilke muligheder er der for at programmere rumtermostaten?

 1. Der er rigtig mange parametre som kan indstilles bl.a. børnesikring, PIN-kode, pumpeindstillinger mv.
 2. Find oversigten over parametrene:
  1. www.ezr-home.de
  2. vælg Dokumenter
  3. vælg System Funk
  4. download Vejledning basisstation – dansk
  5. på side 34-36 finder du parametrene

FAQ – Analog rumtermostat i COMFORT:NET-serien

Hvor ofte skal batterierne i en rumtermostat skiftes?

Batterierne har normalt en levetid på 1 år. Der må ikke anvendes genopladelige batterier.

Hvor tit kalder en rumtermostat på varme?

Ca. hvert 10. minut sender hver enkelt rumtermostat signal til styringen. Er der ikke den ønskede rumtemperatur, kaldes der igen på varme, og dioden lyser i styringsenheden. Styreboksen vil åbne og lukke telestaterne, indtil den indstillede temperatur er opnået.

FAQ – MIDISHUNT 2-8 kredse

Hvad er fremløb og returløb på en MIDISHUNT?

Det øverste fordelerrør er fremløb, mens det nederste fordelerrør er returløb. MIDISHUNT retur- og fremløb

Er det nødvendigt at justere samtlige kredse?

For at opnå optimal funktion af varmeanlægget er det vigtigt, at MIDISHUNTEN indreguleres til korrekt flow i varmeanlægget. Ved tilslutning af styresystemet COMFORT/COMFORT:NET, 24V og 230V, er det i de fleste tilfælde ikke nødvendigt at indregulere de enkelte kredse.

Hvor lange må slangerne være pr. kreds?

Som tommelfingerregel må slangerne  pr. kreds have flg. max. længde, ud fra rørets dim.: 20 mm slange – max. 120 mtr. slange 17 mm slange – max. 100 mtr. slange 16 mm slange – max. 80 mtr. slange 12 mm slange – max. 70 mtr. slange