Vision og Mission

Mission, vision og værdier

VISION

Vi vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner inden for alle vores produktområder.

Pettinaroli A/S vil være den foretrukne leverandør af VVS-komponenter og systemer til indeklimakontrol på det professionelle marked i Danmark og eksportmarkeder i Nord/Mellem/Østeuropa, hvor der lægges særlig vægt på høj kvalitet og vidensniveau, højt serviceniveau og høj brancheloyalitet.

 

VISIONSMÅL

Pettinaroli A/S skal på sine nærmarkeder (Norden, Tyskland) spille en aktiv rolle med højt aktivitetsniveau i salgsarbejdet og søge at opbygge sit varemærke på kvalitet og serviceydelser.

På de lidt fjernere markeder, hvor salgsaktiviteterne kan være knap så hyppige, skal der opbygges et forhandlersystem, der arbejder med samme præferencer som Pettinaroli A/S.

Pettinarolis langsigtede strategi er en placering som specialist i indeklimakontrol (varme, køling og ventilation).

 

MISSION

At sætte en høj standard for bygningers klimakomfort. At servicere vore markeder med konkurrencedygtige komponenter til installationsteknik af højeste kvalitet.

Pettinaroli A/S ønsker at udvikle og markedsføre løsninger, som sikrer mennesker den optimale komfort i deres boliger.

Pettinaroli A/S ønsker også at udvikle og markedsføre tekniske løsninger til indeklimastyring på det industrielle marked.

Vi skal være den foretrukne partner i de virksomheder, vi handler med gennem vor loyalitet, kvalitet, videns- og serviceniveau.

Vore medarbejdere skal til enhver tid kunne leve op til vor mission, og derfor skal der ske en kontinuerlig udvikling af personalet og dets ressourcer og kompetencer.

 

KVALITETSMÅLSÆTNING

Pettinarolis kvalitetsmålsætning er, at:

 1. Vore kunder oplever Pettinaroli A/S som en troværdig og stabil virksomhed
 2. Markedsføre og levere produkter og ydelser af en sådan kvalitet og til en sådan pris, at vore kunder oplever størst mulig tilfredshed
 3. Medvirke til fortsat kvalitetsudvikling hos vore kunder og leverandører
 4. Vore produkter/ydelser ikke giver anledning til skader på personer, materiel eller omgivelser ved normal brug eller uforsætligt misbrug
 5. Vore produkter specificeres i overensstemmelse med international standard
 6. Kvalitetssikringssystemet sikrer, at ovenstående mål nås med lavest mulige omkostninger
 7. Vi konstant motiverer medarbejderne og appellerer til deres faglige dygtighed således, at trivslen på arbejdspladsen optimeres, og den enkelte medarbejder føler glæde og stolthed ved at være en del af Pettinaroli A/S.
 8. Opretholde et vidensniveau hos medarbejderne, så Pettinaroli A/S kan sikre, at ovennævnte mål til enhver tid kan fastholdes og nås.

 

VÆRDIER

De drivende eksterne værdier for Pettinaroli A/S er:

 • Bedste og letteste samarbejdspartner for vore kunder
 • Høj servicegrad
 • Høj kompetence og teknisk know-how
 • Præcis og hurtig logistik
 • Effektiv organisation