News

22. juni 2022

Brug Alpha gulvvarmesystem og slip for indreguleringen

Det er rigtig god forretning for dig at bruge Pettinarolis Alpha gulvvarmesystem. Systemet sørger nemlig selv for indregulering, så installationstiden reduceres kraftigt og samtidig sikres dine kunder en optimal komfort på gulvvarmen.

Mange traditionelle gulvvarmesystemer kører efter et START/STOP-reguleringsprincip. Det betyder, at der bliver sendt varme ud, hvis temperaturen er under den ønskede rumtemperatur. Tilstrømningen af varme stopper først, når den ønskede rumtemperatur er nået. Det kan give et temperaturudsving på +/- 2 grader.

Læs mere om Alpha gulvvarme ››

Hvordan virker Alpha gulvvarmesystemet?

Det modulerende Alpha gulvvarmesystem benytter et pulssystem, hvor små mængder varme sendes ud i en cyklus, så temperaturudsvinget minimeres.

Pulsstyringsprincippet

Systemet arbejder i intervaller, hvor varmebehovet i hver zone beregnes. Systemet beregner, hvor lang tid det enkelte rum skal have tilført varme, ud fra forskellen mellem den aktuelle temperatur og den ønskede temperatur. Jo tættere man kommer på den ønskede temperatur, jo mindre tid tildeles rummet – dvs. jo kortere bliver pulsen. Dette princip giver et temperaturudsving på kun +/- 0,2 grader – altså en tiendedel udsving i forhold til traditionelle gulvvarmesystemer.

Alpha systemet sørger selv for at fordele varmen mellem de enkelte zoner, og det vil derfor ofte ske, at kun én kreds står åben af gangen. I disse situationer behøver vi ikke længere tage hensyn til modstanden i det enkelte rør – og derfor behøver du ikke bruge tid på at indregulere gulvvarmesystemet.

Læs mere om, hvorfor indreguleringen er unødvendig ››

Besværligt og tidskrævende at indregulere

Manuel indregulering af gulvvarme kræver en nøjagtig beregning. Det er derfor besværligt og tidskrævende at skulle indregulere et gulvvarmesystem.

Det modulerende system arbejder ud fra præmissen om lastfordeling. Det betyder, at hvis flere rum kalder på varme samtidig, vil styreboksen fordele de enkelte tidsintervaller for at få så få overlap som muligt. Ved traditionelle gulvvarmesystemer vil systemet åbne for varmen i alle rum med varmebehov på én gang. Det giver to ulemper: Der vil være et behov for indregulering af hele systemet, samtidig med at det kræver et stort flow i systemet for at alle rum kan forsynes med varme samtidigt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål ››