News

5. august 2022

Fejlsøgning af gulvvarmesystem og 3 tips hertil

Når varmesæsonen går i gang, bliver du sikkert kaldt ud til kunder, som ikke kan få gulvvarmen til at virke. På denne side finder du 3 tips til fejlsøgning af gulvvarmesystem. Du kan måske også finde hjælp til fejlsøgning af gulvvarmesystem i vores FAQ.

TIP NR. 1: Pumpen starter ikke

Dette skyldes typisk, at gulvvarmesystemet har været slukket over en længere periode; for eksempel i løbet af sommeren – hvilket vi IKKE anbefaler.

Pumpen har godt af, at der cirkuleres vand i den jævnligt. Slukker du den i en længere periode, risikerer du, at kalken fra vandet sætter sig inde i pumpen, så den ikke vil starte, når varmesæsonen starter.

LØSNING:
Forsøg at motionere rotoren inde i pumpen med en skruetrækker gennem det lille hul på fronten. Virker det ikke, skruer du frontdækslet af og motionerer rotoren manuelt. Det vil i langt de fleste tilfælde løse problemet.

Se, hvordan rotoren motioneres ››

TIP NR. 2: Styreboksen blinker

Når dioderne i styreboksen blinker, betyder det, at de har mistet forbindelsen til den eller de rumtermostater, der er kodet på de respektive zoner. Det bevirker, at zonen går i ”frostsikring”, og der sendes varme ud i kredsen flere gange i timen. Derfor opdages fejlen typisk først, når det pludseligt bliver meget varmt i det enkelte rum.

LØSNING:
I langt de fleste tilfælde skal batterierne i rumtermostaten blot skiftes for at genskabe forbindelsen til styreboksen. Har forbindelsen været afbrudt længe, kan det være nødvendigt at kode rumtermostaten på igen.

Se, hvordan du indkoder vores systemer ››

TIP NR. 3: Telestaten vil ikke åbne

Vil telestaten ikke åbne, selvom dioden i styreboksen kalder på varme, har den sandsynligvis sat sig. Oplever du, at telestaten åbner, men der ikke kommer varme ud i kredsen, kan det derimod være pakdåsen under telestaten, som har sat sig. Det sker tit på denne tid af året, fordi mange vælger at slukke deres gulvvarmesystem henover sommeren. Men gør du det, bliver telestaterne, ventilerne og pumpen ikke motioneret regelmæssigt, og det øger risikoen for, at de sætter sig.

LØSNING:
Test om telestaten har sat sig ved at tage strømmen fra styreboksen og sætte den til igen; herefter starter styreboksen op og sender strøm ud i alle telestaterne. Disse skal åbne sig inden for 10 minutter – gør de ikke det, skal de skiftes. Indkodningen af rumtermostaterne slettes ikke ved denne test.

Har du fortsat udfordringer med vores gulvvarmesystem, kan du måske finde svaret på vores FAQ-side.

Vis mig FAQ-siden ››

Ellers er du velkommen til at ringe til os på tlf. 6341 0900 og få hjælp til fejlsøgning af gulvvarmesystem.

KONKLUSION:

Sluk ALDRIG for gulvvarmen om sommeren!

Bonusinfo til dine kunder

Der spares kun ganske få kroner om året ved at slukke for gulvvarmesystemet om sommeren!

Systemet kører nemlig kun, hvis der er behov for varme i rummene – eller når det automatisk kører et motionsprogram for at afhjælpe de eventuelle udfordringer, der kan opstå ved opstart om efteråret (se de 3 tips ovenfor).

Man kan dog spare nogle få kroner ved at skrue ned for rumtermostaterne. Motionsprogrammet vil så stadig være i funktion (1 gang hver 14. dag).