Hvad siger kollegerne?

I februar spurgte vi vores kunder, hvad de er glade for, og hvor vi kan hjælpe med at blive bedre. Det var der heldigvis rigtig mange, der gerne ville svare på. Helt nøjagtig var der 248 fulde besvarelser, så vi har fået et rigtig godt datagrundlag for at blive endnu bedre som din VVS partner.

Her får du et udpluk af resultaterne:

Læser du Pettinarolis nyhedsbreve?
nyhedsbrev_fig1

Som du kan se, er der generelt mange læsere af vores nyhedsmail.

Hvad vil du helst læse om i nyhedsbrevet?

Umiddelbart er det mest interessante læsestof produktnyheder og artikler om gulvvarmesystemer – skarpt efterfulgt af Tips & tricks og ny teknologi.  Igen er vi glade for, at de emner, som vi tager op i vores nyhedsmails, generelt er interessante for vores kunder.

Hvad synes du generelt om Pettinarolis nyhedsbreve?

I gennemsnit scorer vores nyhedsmails 7 point ud af 10 på generel tilfredshed. Langt de fleste kommentarer er positive. Fx

” Generelt fin information om produkter mm.”

” Der er det i dem (nyhedsmailsene red.) der skal være”

” I er gode til at beskrive jeres nye produkter”

” Det er let læseligt”

Af de mere kritiske røster er der fx:

” Lidt for ens, mangler nyheder og tips”

Hvordan vil du vurdere kvaliteten af Pettinarolis service (sammenlignet med lignende leverandører?)

På dette spørgsmål score vi ikke mindre end 7,8 i gennemsnit på skalaen op til 10.

Der er plads til forbedring, men vi gør vores bedste for at yde den bedste service overfor vores kunder. Og dette gælder såvel vores interne som eksterne medarbejdere.

God service tror vi, vi kommer længst med!

Synes du at Pettinarolis sortiment er tilstrækkeligt stort?

Ja, må det klare svar være. Over 90% har svaret, at de er tilfredse med vores sortiment. Vi vil bestræbe os på også at få gjort de sidste procent tilfredse.

Af svarene kan vi se, at de sidste procent efterlyser flere produkter i CW511L kvaliteten, som er det bedre og mere miljørigtige materiale til kuglehanerne.

Vi kan også se, at der er ønsker til gulvvarmesystemet, som rent faktisk er tilgængeligt. F.eks. at en smartløsning til gulvarmesystemet, at radiatorfølerne kan kobles til vores app (Alpha), og at vi kan levere analoge termostater til gulvvarmen.

Hvad afgør, hvilket gulvvarmesystem du køber?

Specifikt til VVS’erne spurgte vi ind til, hvad der afgør valg af gulvvarmesystem. Og det er interessant at se, hvad der lægges vægt på:

For dem, der svarer ”Andet”, er de hyppigste kommentarer, at det er nemt at arbejde med/montere.

Betyder det noget for dig i hverdagen, om din leverandør er bæredygtig?
nyhedsbrev_fig4ny

Specielt på dette spørgsmål har vi trukket svarene fra grossisterne ud fra svarene fra VVS’erne, da der er signifikant forskel på holdningen. Grossisterne er mere opmærksomme på, at producenterne skal være bæredygtige end VVS’erne er.

Og på det opfølgende spørgsmål

Hvordan vil du vurdere Pettinarolis arbejde med bæredygtighed?

giver grossisterne højere vurdering af vores arbejde end VVS’erne. Det afspejler sandsynligvis grossisternes større opmærksomhed på bæredygtighed end VVS’ernes. Grossisterne har således bemærket den øgede indsats, som vi gør mht. bæredygtighed. Tallene afspejler også, at vi ikke helt er i mål endnu med vores arbejde. Der er et stykke vej op til de 10 point.

nyhedsbrev_fig5nyny

Vi stillede i analysen også spørgsmål, der gik tættere ind på vurderingen af vores kvalitet på løsninger, produkter og service. Af konkurrencehensyn vil vi ikke har afsløre de eksakte måltal, men blot konkludere, at vi er yderst stolte af den vurdering, I har givet os.

Tak!